ศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ ,
จังหวัดปัตตานี 94230

(091) 8477876
labourkapho@gmail.com

เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อได้ร่วมกันสำรวจกลุ่มประชากรวัยแรงงานในพื้นที่อำเภอกะพ้อ ที่เป็นพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจผู้ได้รับผลกระทบ (โควิค 19)
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ พบปะกลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าละหมาด ณ หมู่ที่ 3 บ้านกำบงบารู ตำบลกะรุบี เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและยกรับฝีมือ

อ่านเพิ่มเติม: พบปะกลุ่มอาชีพ
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.กะพ้อ พร้อมด้วยนายปริพัตย์ ซิมะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละดือรามัน

อ่านเพิ่มเติม: ๑ ศุกร์ ๑ มัสยิด