ศูนย์แรงงานอำเภอไม้แก่น ,
ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น

เขียนโดย Super User

    

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมี นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพบปะ มอบแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ติดตามงานที่ได้มอบหมายให้แก่บัณฑิตแรงงาน รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของบัณฑิตแรงงานแต่ละอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Super User

    เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่น ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการให้ที่ประชุมรับทราบ/ถือปฏิบัติ โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น/ผอ.ศปก.อ.ไม้แก่น เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ หอประชุมอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี