ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 19 มีนาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเฝ้าระวังและวิธีป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอมายอ

 
เขียนโดย Avatif

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ตำบลละ 1 อัตรา รวม 13 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ

เขียนโดย Avatif

วันที่ 26 ก.พ. 2563 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางมาพบปะและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองและยาหม่องสมุนไพร โดยมีนายนูรดี อับดุลราฮิม ปลัดอาวุโสอำเภอมายอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตแรงงานอ.มายอ ให้การต้อนรับ ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ. 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี