ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง และอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ประชุมโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง และอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี...