ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

10 พ.ค.2561 เวลา 09:30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมมอบเครื่องบริโภค ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาระดับหมู่บ้าน (พนม.) ปี 2561 และต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธาน และได้ใช้เวทีนี้ชี้แจงการติดตามผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยที่ประสงค์ฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

เขียนโดย PANDI

10 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ติดตามผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยที่ประสงค์ฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ

เขียนโดย PANDI

9 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าอบรมอาสาสมัครประกันภัยประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี

เขียนโดย PANDI

10 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง และตัวแทนแกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายเชาวฤทธิ์ รัตนรังษี ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี

เขียนโดย PANDI

4 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี จัดทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม ชาวแรงงาน ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาบ้านเกิด โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี ให้เกียรติพบปะพูดคุย และร่วมทาสีรั้วมัสยิดกับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ณ มัสยิดดารุลอีบาดะห์ บ้านดี หมู่ 3 ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี