ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

3 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ได้นำกลุ่มอาชีพสาธิตการทำทอดมันอาจาด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนตาดีกาเราวฏอตุลอัตฟาล หมู่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย PANDI

2 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ประชุมชี้แจงแนวทางโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ...
เขียนโดย PANDI

30 เมษายน 2561:บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมเป็นกรรมการการตัดสินกีฬาวันแรงงานแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: 30เมษายน2561บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมเป็นกรรมการการตัดสินกีฬาวันแรงงานแห่งชาติ
เขียนโดย PANDI

1 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 "แรงงานตานี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดสร้างสันติสุขชายแดนใต้ สู่ไทยแลนด ์4.0" โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย PANDI

27 เมษายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี จัดทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม รวมพลังแรงงาน สานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิด โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี ให้เกียรติพบปะพูดคุย และร่วมทาสีรั้วมัสยิดกับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ณ มัสยิดอับร๊อก บ้านบาราเฮาะ หมู่ 5 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี