ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอเมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.บาราเฮาะ
เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 20 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมโครงการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรฯ
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยฯ
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมอบรม  โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม: อบรมโครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ