ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

12 มีนาคม 61 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกับทีมขับเคลื่อนระดับตำบลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มฯ อ.หนองจิก
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ
เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการ(Target-Team-Talk-Think-Take care-Time)