ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี บัณฑิตแรงงานเข้าร่วมเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานเข้าร่วมเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอเมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลกะมิยอ
เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 09.00 น. จิตอาสาตำบลบาราโหม ร่วมด้วยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาราโหม

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาราโหมร่วมงานจิตอาสาตำบลบารโหม
เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมวางแผนกลยุทธ์ขยายการคุ้มครองการประกันสังคมมาตรา 40