ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลรูสะมิแลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ม.40
เขียนโดย aminoh mee

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลรูสะมิแลร่วมกับพัฒนาชุมชนตำบลรูสะมิแล

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ
เขียนโดย aminoh mee

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบาราโหม

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงาน ต.บาราโหม ร่วมมอบถุงยังชีพฯ
เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงาน ต.ปะกาฮะรัง ร่วมมอบถุงยังชีพ
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.บัณฑิตแรงงานประจำตำบลรูสะมิแลร่วมกับพัฒนาชุมชนตำบลรูสะมิแล

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานตำบลรูสะมิแล ลงพื้นที่