ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานฯ ร่วมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
เขียนโดย aminoh mee

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะลุโบะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานตำบลตะลุโบะ ร่วมมอบถุงยังชีพ
เขียนโดย aminoh mee

ปลัดอำเภอประจำตำบลสะบารัง เจ้าหน้าที่ปกครองและบัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะบารัง

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานตำบลสะบารัง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ