ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลรูสะมิแลร่วมกับพัฒนาชุมชนตำบลรูสะมิแล

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานตำบลรูสะมิแล ลงพื้นที่บ้านโคกสำโรง
เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 30 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา ลงพื้นที่
เขียนโดย aminoh mee

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ปลัด อบต.บาราโหม

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงงานประจำตำบลบาราโหม ลงพื้นที่ ต.บาราโหม