ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรา 40
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก อ.เมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานตำบลปะกาฮะรัง ร่วมกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลรูสะมิแลร่วมกับพัฒนาชุมชนตำบลรูสะมิแล

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่ดำเนินจัดเวทีประชาคมตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ ต.รูสะมิแล
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:30 น. นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิแรงงานตำบลกะมิยอลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ
เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลรูสะมิแลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ม.40