ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI
ผลงานบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ในการสร้าง 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ สุดยอดผลิตภัณฑ์จาก 12 อำเภอ : โดย สนง.แรงงาน'ตานี ร่วมกับ สพร.23'ตานี จัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพ : กลุ่มละ 16 คน รวม 192 คน..ดำเนินการฝึกในพื้นที่ทุกอำเภอ...ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม.

เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 29 มกราคม2561 เวลา 09.00 น. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลอาเนาะรู

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอาเนาะรู ลงพื้นที่
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปะกาฮะรัง

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปะกาฮะรัง ลงพื้นที่