ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก หัวหน้าส่วนฯ แรงงานตานี ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน นายอำเภอเมืองปัตตานี หน่วยงานในพื้นที่ อสร. กลุ่มผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยียนให้กำลังในผู้ป่วยติดเตียง ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนยูโยด่านภาษี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงาน อ.เมืองปัตตานี ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เขียนโดย aminoh mee

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  :  บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมบัณฑิตแรงงาน ประจำเดือน มกราคม 2561