ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

 

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี
อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.รูสะมิแล
เขียนโดย aminoh mee

ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมึอแรงงาน 23 ปัตตานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และ บัณฑิตแรงงาน ลงพึ้นที่

อ่านเพิ่มเติม: ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เขียนโดย PANDI

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมทั้งได้สาธิตการทำทอดมันข้าวโพดให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ณ โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ ตำบลปุยุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

 

เขียนโดย PANDI

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ

ซึ่งได้มีท่านรักษาการแรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตแรงงาน

ด้มาตรวจเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพพร้อมกับได้ให้คำแนะนำต่างๆ ให้แก่ผู้ฝึกอาชีพ เพื่อทางกลุ่มจะได้นำไปต่อยอดต่อไป

 

เขียนโดย PANDI
เมื่อวันพฤหัสที่ 16 พ.ย. 2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน พ.ย. 60
ณ โรงแรมมายการ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานต่อไป