ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม : สานสัมพันธ์ชาวแรงงานร่วมใจกันปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ตำบลราตาปันยัง ณ บ้านพังกับ ม.3 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เขียนโดย PANDI

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี  และสำนักงานประกันสังคมร่วมออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่ โครงการงานวิชาการ พลังเด็กและเยาวชน สร้างชุมชนสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี และสำนักงานประกันสังคมร่วมออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่...
เขียนโดย aminoh mee

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) ปี พ.ศ. 2562-2563 ณ บริเวณรั้วมัสยิดปากีสถาน ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย PANDI

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม : การทำผ้ามัดย้อมคราม ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บาราโหม บาซาร์ ช็อป บ้านปาเระ หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 31 มกราคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพบปะ มอบหมายงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และรับฟัง ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี...