ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 : บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินการจัดโครงการศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี...
เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการออกแบบฉลากสินค้า

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา ร่วมกิจกรรม เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย โครงการ "การผลิตหมวกซอเก๊าะ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา ร่วมกิจกรรม เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย โครงการ "การผลิตหมวกซอเก๊าะฯ
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลตะลุโบะร่วมกับอสร.ต.ตะลุโบะ ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.2 ต.ตะลุโบะ ในเวที่ประชาคม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกตำบลตะลุโบะ ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.2 ต.ตะลุโบะ