ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะ/มอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่ มี นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่อังคารที่ 26 พฤศจิกายน  2562 บัณฑิตแรงงานตำบลปุยุด ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาด บิ๊กคลีนิ่งเดย์ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านปุยุด 

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานตำบลปุยุด ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาด บิ๊กคลีนิ่งเดย์ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านปุยุด
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ต.บานา...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการจิตอาสา กิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี