ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน GO-Payment จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ม.6 - ป.ตรี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน GO-Payment จังหวัดปัตตานี
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ต.บานา...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 63

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการ :...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ณ วัดบ้านดี ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี