ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี จัดทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม : ทาสีรั้วและปรับภูมิทัศน์กูโบร์กาฮง

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี จัดทำโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพุธ ที่ 17  มีนาคม พ.ศ.2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ::

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อ.เมืองปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตันหยงลุโละ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฯ ณ มัสยิดกรือเซะปัตตานี ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกะมิยอพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มหมวกกะปิเยาะ (แรงงานนอกระบบ) มอบหน้ากากอนามัย ให้กับทางกลุ่มฯ ณ ตำบลกะมิยอ