ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานตำบลอาเนาะรู ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดหัวตลาด พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี...
เขียนโดย aminoh mee

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา ร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าและระวังไฟป่า

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา ร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าและระวังไฟป่าฯ