ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย PANDI
ฮิต: 289

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.2560 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ

ซึ่งได้มีท่านรักษาการแรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตแรงงาน

ด้มาตรวจเยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพพร้อมกับได้ให้คำแนะนำต่างๆ ให้แก่ผู้ฝึกอาชีพ เพื่อทางกลุ่มจะได้นำไปต่อยอดต่อไป