ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 309

ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมึอแรงงาน 23 ปัตตานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และ บัณฑิตแรงงาน ลงพึ้นที่

มอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกถัยน้ำท่วม ณ บ้านยึอโม๊ะ/จางา หมู่ที่ 2  ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี