ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 150

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคลองมานิง นำบริการประชาชนตำบลคลองมานิง เข้าฝึกอาชีพในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน  หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยฮาลาล ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2563 ดำเนินการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี