ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 9

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปุยุด อำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด