ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 9

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร : การทำกระเป๋าเป้ผ้าขาวม้าแฮนด์เมด ดำเนินการวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 ณ บ้านเลขที่ 1/2 บ้านกะมิยอ ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี