ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 25

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาราโหม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้และกิจกรรมแบ่งปัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนบ้านปาเระ ม.2 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี