ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 9

ประธานบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ในนามตัวแทนบัณฑิตแรงงาน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) โดยมี นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนบัณฑิตแรงงาน และผู้แทนอาสาสมัคแรงงานจังหวัดปัตตานี  รับการตรวจติดตามฯ  ณ ห้องประชุมทรายขาว สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี