ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 29

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอาเนาะรู เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลอาเนาะรู

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี โดยมีปลัดผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลอาเนาะรู เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือแก้ไข ปัญหา อุปสรรค ในพื้นที่