ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 14

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอาเนาะรู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ ณ วัดนิการชนาราม ปัตตานี