ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 15

วันที่ 17 ก.ค.63 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาราโหม ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (เคาะประตูบ้าน) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ม.2 บ้านปาเระ  ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี