ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 17

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง เข้าร่วมประชุม conference เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ (ไทยทำ ไทยซื้อ ไทยเจริญ มาเก็ตเพลส)

โดยมี น.ส.ภัทรพร สมันตรัฐ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขายให้กับกลุ่มที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน กลุ่มทั่วไป และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ