ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 295

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  :  ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมี จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้กำกับบัณฑิตแรงงานร่วมพบปะและมอบหมายภารกิจของหน่วยงานให้แก่บัณฑิตแรงงานเพื่อดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี