ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 45

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 63

โดยมี นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  และมีนายสะนิ  เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ฯ ทั้งยังรับฟังปัญหา/อุปสรรค  และ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง บร. ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี