ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 45

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

:: โดยมี นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีการมอบจักรยานให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และมีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่มาให้บริการประชาชน ในส่วนของบัณฑิตแรงงานได้มีการสาธิตอาชีพการทำขนมจีบ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ลานนกกระยาง บ้านแหลมนกหมู่ 9 ต.บานา  อ.เมือง จ.ปัตตานี