ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 33

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน GO-Payment จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ม.6 - ป.ตรี

โดยภาครัฐและเอกชน ณ ลาน LA-MAE SAMILAE มอ.ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี