ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 757

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล ปลัด อบต.บาราโหม

เจ้าหน้าที่ปกครอง และบัณฑิตแรงาน ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้น ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี