ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 346

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีได้จัดการประชุมร่วมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและภารกิจในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมนี้ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ได้เป็นตัวแทนท่านประกันสังคมจังหวัดปัตตานี มอบปฏิทิน ปี 2561 ให้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงาน โดยนายอับดุลเลาะ  อาลี  ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย