ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 330

วันที่ 30 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ sme 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมเปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่องและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ณ สะพานไม้บานา ต.บานา  อ.เมือง จ.ปัตตานี