ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 344

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมนำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในระดับพื้นที่อำเภอ ให้บริการพี่น้องประชาชน กว่า 200  คน ซึ่ง บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ได้สาธิตการทำขนมทับทิมกรอบ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี