ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย aminoh mee
ฮิต: 404

12 มีนาคม 61 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกับทีมขับเคลื่อนระดับตำบลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม พื้นที่ ม.5 ต.กะมิยอ  พื้นที่ ม.3 ต.ปุยุด และพื้นที่ ม.5 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี พร้อมนี้ได้ถือโอกาสแนะนำภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภารกิจที่กระทรวงแรงงานได้รับการมอบหมายในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในภารกิจคนไทยไม่ทิ้งกัน และได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานของพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องในการนำเสนอโครงการของพื้นที่