ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

สมัครสมาชิก
การตั้งค่าพื้นฐาน
(ทางเลือก)
ยกเลิก