ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ณ วัดบ้านดี ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หาดรูสะมิแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานตำบลอาเนาะรู ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดหัวตลาด พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ชุมชนหัวตลาด ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 แรงงานจังหวัดปัตตานี นายสะนิ เหมหีม ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มศิลปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลายู กลุ่ม seni gayung fatani (ซือนี ฆายง) ณ หมู่ 7 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี...