ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เมืองปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปูยุด ร่วมงานจิตอาสาและปลูกต้นรวงผึ้ง ณ โรงเรียนบ้านรามงและสถานีอนามัยตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา ร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าและระวังไฟป่า

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา ร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกป่าและระวังไฟป่าฯ
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง และอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมือง และอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี...