ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

วันที่ 17 ก.ค.63 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาราโหม ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาราโหม ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดปัตตานี
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอาเนาะรู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลอาเนาะรู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เขียนโดย aminoh mee

ประธานบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ในนามตัวแทนบัณฑิตแรงงาน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี...