ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

 เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการ :...
เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาราโหม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้และกิจกรรมแบ่งปัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนบ้านปาเระ ม.2 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปุยุด อำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด

เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร : การทำกระเป๋าเป้ผ้าขาวม้าแฮนด์เมด ดำเนินการวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 ณ บ้านเลขที่ 1/2 บ้านกะมิยอ ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลคลองมานิง นำบริการประชาชนตำบลคลองมานิง เข้าฝึกอาชีพในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน  หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยฮาลาล ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2563 ดำเนินการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี