ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

โครงการคลีนิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จ.ปัตตานี วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ณ ตำบลบาราโหม อ.เมือง ต.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ คลีนิกแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน
เขียนโดย aminoh mee

ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลปะกาฮะรัง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลปะกาฮะรัง
เขียนโดย aminoh mee

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี  จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านแรงงานให้กับบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ในหัวข้อ การสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการด้วย Joomla CMS ทั้ง 12 อำเภอ  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โดยวิทยากร  อาจารย์สุนทร  หมัดแล้  ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีบัณฑิตแรงงานเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน เพื่อจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้จัดทำเว็บไซต์ของบัณฑิตแรงงานแต่ละอำเภอต่อไป