ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงาน อ.เมืองปัตตานี พร้อมด้วยปลัดประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทน มอบแมสและถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งต่อแทนความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด 19 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เขียนโดย aminoh mee

กิจกรรมส่งต่อแทนความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19  บัณฑิตแรงงานตำบลคลองมานิง อ.เมืองปัตตานี เป็นตัวแทน ไปแจกแมสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่

เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงาน อ.เมืองปัตตานี พร้อมด้วยปลัดประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นตัวแทน มอบแมสให้ผู้ป่วยติดเตียงและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งต่อแทนความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด 19