ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี...
เขียนโดย PANDI

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางตรวจราชการจังหวัดปัตตานี  ได้พบปะและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของบัณฑิตแรงงาน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและมอบกำลังใจในการทำงานให้แก่บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

เขียนโดย PANDI

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี  และสำนักงานประกันสังคมร่วมออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่ โครงการงานวิชาการ พลังเด็กและเยาวชน สร้างชุมชนสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี และสำนักงานประกันสังคมร่วมออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่...
เขียนโดย PANDI

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม : สานสัมพันธ์ชาวแรงงานร่วมใจกันปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ตำบลราตาปันยัง ณ บ้านพังกับ ม.3 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

เขียนโดย PANDI

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม : การทำผ้ามัดย้อมคราม ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บาราโหม บาซาร์ ช็อป บ้านปาเระ หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี