ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 63

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี...
เขียนโดย aminoh mee

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน GO-Payment จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ม.6 - ป.ตรี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน GO-Payment จังหวัดปัตตานี
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ต.บานา...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 63

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมโครงการ :...