ศูนย์แรงงานอำเภอปะนาเระ,
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

เขียนโดย paosi

วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น บัณฑิตแรงงานอำเภอปะนาเระ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานของสมาชิกฟาร์มตัวอย่าง
เขียนโดย paosi

บัณฑิตแรงงานอำเภอปะนาเระ สำรวจแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อยู่ต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนา